Det vigtigste for os er ikke at gøre eleverne til noget - men til nogen. 

Kan vi opnå begge dele er det selvfølgelig fantastisk og klart det vi målrettet arbejder hen imod.

Læring sker når eleverne er klar til det. Det kræver troen på at det kan lykkes, at det kan bruges til noget og en god portion selvtillid.

Selvværd og tro på egne evner skal være til stede før eleverne virkelig kan lære for deres egen skyld.

Med erkendelsen af, at man har en klar identitet kan man hele livet vælge at blive til noget. 

Uden at være nogen kan man ikke klart definere, hvad man ønsker sig i livet.

Vi har fra starten helt klare forventninger til elevernes almene opførsel, når de er her. Indtil det modsatte er bevist tror vi på, at de opfører sig, som vi naturligt forventer det af dem. Ved fra starten at vise dem stor tillid og møde dem ligeværdigt håber vi på, at de vil fralægge sig en del "roller" og tør vise hvem de er under facaden. 

Især eftermiddagsbørnene, som jo møder hele familien og kommer i privaten, vil kunne afkode omgangstone og opførsel hos os. Vi tror på at mødet med vores egne børn, deres kammerater og andre børn vi møder gennem sport og aktiviteter ud af huset, spiller en virkelig stor rolle, når vi taler dannelse hos eleverne. 

Vi vil : 

* Give utilpassede børn troen på en bedre fremtid.

* Vise børnene handlemulighederne der skal til for at få et godt voksenliv, som ansvarlige

   borger i et demokratisk retssamfund.    

* Overbevise børnene om, at de selv kan bryde det mønster de er havnet i og er i stand til at starte en ny og bedre.

Ideen er et dybtfølt og grundlæggende ønske om, at gøre en forskel for de børn, som ikke får de muligheder, jeg syntes de fortjener. Der mangler dagtilbud som kan rumme utilpassede børn og unge. Min ide er at lave et sådan sted.

Ideen er ikke en ny tanke for mig; men har altid været et ønske. Jeg har i mange år gået målrettet efter at samle kompetance, som kan hjælpe mig til at realisere ideen.

Det unikke ved min ide er, at jeg tager hånd om elevernes skolegang, opdragelse, kost, fritidsaktiviteter lommepenge ved arbejde og fremtidsmuligheder. Oftest varetages disse opgaver af forskellige instanser (eller bliver ikke varetaget); men her samles alt vedrørende eleven et´sted.

Det unikke ligger i :

- At eleverne bliver hentet om morgenen (vækket om nødvendigt) og afleveret igen på hjemadressen, medfølgende daglig kontakt til hjemmet.

- At eleverne oplever at læring kan foregå på mange måder, i mange miljøer og i samspil. De udendørs faciliteter vil blive brugt mest muligt.

- At der er ekstra tid til idræt og praktisk arbejde.

- At eleverne bliver fulgt og at en voksen evt. er tilstede til idræt på skema, fodbold, svømning, karate m.m. (Også efter heldagsskolens lukketid)

- At der bliver arrangeret ønskede praktik pladser til de større elever med voksen støtte.

- At der stadig står en dør åben efter eleven har forladt heldagsskole tilbuddet.

- At eleven møder få voksne og jeg er den gennemgående rollemodel.

Vi tror at man altid kan blive til noget - Altså altid tilegne sig viden når man er parat til det og kan se formålet med det og har selvtilliden til at gå i gang.

Vi tror "Det at blive til nogen" er en livslang proces - Men dannelsen af børnenes personlighed er allerede fremskreden, når vi møder dem og det kræver en stor indsats at være med til at forme børnene og ændre på deres selvopfattelse og tilgang til livet.

Selvværd er et af nøgleordene i vores samværd med børnene - Tryghed er et andet.

Vores sted skal være et sted, hvor børn og unge mennesker kan finde tryghed.

Trygheden i tydelige voksne der benytter et klart sprog.

Det er et sted, hvor der bliver lyttet til det de unge har at sige. (fortroligt)

Vi tror ikke man er i stand til at lære, hvis hovedet er fyldt op af tunge tanker eller hvis selvtilliden er så lav, at man på forhånd giver op.

Tanken om at  "Man altid kan blive til noget; men først skal man være nogen"  er ikke ny men en væsentlig del af vores idegrundlag.