Faste aktiviteter hver dag :

- Eleverne hentes.

- Morgenmad og dagens avis/tv avis ( samfundsfag).

- Undervisning efter individuelle elevplaner (hovedsalig dansk og matematik).

- Praktisk erhvervsundervisning.

- Fælles frokost.

- Fysiske aktiviteter.

- Eleverne bringes hjem.

Derudover vil der løbende blive udfyldt et individuelt ugeskema for hver elev. Her vil øvrige fag kunne indgå, såsom geografi, biologi, natur og teknik, motorlære, dyrehold, historie, timeløse fag, hjemkundskab, billedkunst mm.